Zadáním svých osobních údajů do rezervačního systému na webu marinaorlik.cz uživatel uděluje plný souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy za účelem vyřízení rezervace a následného nákupu služeb na tomto webovém portále nabízených. Souhlas je udělen poskytovateli služeb, společnosti Marina Orlík s.r.o., IČ: 04492013, se sídlem Křížov 45, 25708 Pravonín, a to po dobu od zadání údajů uživatele do doby jeho písemného odvolání prokazatelně doručeného poskytovateli služeb. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Svůj souhlas může uživatel odvolat písemně na adresu sídla poskytovatele a touto cestou má též právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu, zablokování, likvidaci nebo vysvětlení nesrovnalostí. Uživatel má rovněž kdykoli (zejména při zjištění chyb či nesrovnalostí, které poskytovatel v přiměřeně dlouhé lhůtě neodstraní) možnost se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je účinné okamžikem prokazatelného doručení poskytovateli služeb a má za následek zánik rezervace respektive zrušení takto vzniklé kupní smlouvy bez náhrady.

Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, telefon) jsou u nás v bezpečí a my (Marina Orlík) je na základě Vašeho souhlasu, který udělujete odesláním rezervačního formuláře, budeme zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.